A path winding across the horizon

A path winding across the horizon
over mountains, across seas
through blue skies and gray
never ceasing, continuous.
My love for you.

– A.J. Miller –

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir