Hayat mevsimler gibi
Hem yazı hem kışı var
Rabbin has kullarının
Kalbinin atışı var

Çiçekler kadar masum
Öyle bir bakışı var
Solar diye korkarım
Kalbinin atışı var

Şadan Yenişafak