Hz.Eyüb (A.S.) (Hastalık) Kıssası (Nesir yazısı)

Hz. Eyüb(A.S.) Hz.ishak (A.S.) oğludur

Amcası Hz. İsmail (A.S.) kızıyla evlendi

Zamanla eşi ve çocukları ile şam tarafına yerleştiler

Eyüb olgun ve iyi birisi idi

Allah’tan korkar, kötülüklerden kaçardı

Allah ona mal ve evlat bereketi ihsan etti

Yedi oğlu, üç kızı oldu

Ayrıca yedi bin koyunu, üç bin devesi, beş yüz çift öküzü vardı

Kölelerinin ise sayısını bilmiyordu Eyüb (A.S.)

Allah bu onu zenginlikle bırakmadı

Allah onu ilim ve peygamberlikle müjdeledi

Şam ve ahalesine peygamber olarak gönderdi

Bütün davetine rağmen çok az kişi islama tabi oldu

Cenabı Hak Eyüb (A.S.) çok hoşnut ve razı idi

Birgün yeryüzünde dolaşan şeytana; dedi ki

Yeryüzünde onun gibi Allah’tan korkan kimse var mı

Şeytan da tabi korkar hali durumu iyi

Evlatları var ondan dedi

Bunlar olmasa sana isyan eder dedi şeytan

Hak Teala şeytana ne varsa o senindir dedi

Eşkiya mallarını yağmalamış, sürülerini talan etmiş

Kölelerini kaçırmış, çoğunu öldürmüşlerdi

Hz. Eyüb(A.S.) Allah verdi, Allah aldı dedi

Hak Teala’ya şükür etti

Hz. Eyüb(A.S.) oğulları ve kızları büyük oğlunda toplanmışlardı

Bu esnada evin yıkıldığını

Çocuklarının çoğunun öldüğünü söylediler Hz. Eyüb (A.S.) ‘a

Hz. Eyüb(A.S.) bunun üzerine

Ayağa kalktı saçlarını kesti, cübbesini yırttı

Sonra yere düşerek secdeye kapandı

Ve dedi ki anamdan çıplak doğdum

Ve çıplak olarak geri döneceğim dedi

Devam etti konuşmasına

Herşeyi verende Allah

Herşeyi alanda Allah dedi Hz. Eyüb(A.S.)

Şeytan bu olanları az görüyordu

Hz. Eyüb(A.S.) ‘a az diyordu

Evladı, malı, mülkü yok ama sıhhati yerinde diyordu şeytan

Hz. Eyüb(A.S.) tepeden, topuğuna kadar çıbanlar sardı

Zevcesi bile daynamadı bu işe

Hz. Eyüb(A.S.) ‘ ın vücudu kokuyordu

Bütün köylü bu hastalık köyümüzü de sarar diyerek

Onu köyün dışına çıkardılar

O bu dayanılmaz acılara dayanıyor Allahı’na şükrediyordu

Hz. Eyüb(A.S.) Allah’ın bu imtihanını geçmişti

Bütün musibetler Hz. Eyüb (A.S.) yıldırmadı

Allah ona emretti

O ayağının da topuğu ile yere vurdu

Kaldığı yerde ki topraktan bir pınar fışkırdı

Bu pınardan çıkan suyu içti ve yıkandı

Yeniden eskisi gibi iyileşti

Bu Allah’ın bir hikmetiydi ona

Cenabı Hak bu sabrına karşı, sıhhatini geri verdi ona

Yeniden yedi oğlu, 3 kızı oldu

Kendisi de torunlarını görene kadar yaşadı

Allah’ın izniyle hayata doyarak yaşadı

Ve hayata doymuş olarak vefat etti

Serdar etti iki kelamı

İnanana Allah selamı

(Dilek.aksoy.com sitesinde yer alıyor.)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir